BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 r. poz. 1437) Wójt Gminy Zbójna informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda pobrana w dniu 16.06.2020 r. i 07.07.2020 r. z Wodociągu Zbójna w zakresie zbadanych wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada warunkowo wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia określonym w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Informacja sporządzona została na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

 

Wójt

(-) Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 23 lip 2020 15:30
Data opublikowania: czwartek, 23 lip 2020 15:31
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 701 razy