BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIII sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zbójna w roku szkolnym 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Zbójna.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2020 10:11
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 10:12
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 54 razy