BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVI WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2020 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędzie się XVI wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XIV sesji Rady Gminy.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                 

            Budżetowej

                                                                     

 

                                                         /-/Anna Parzych

 

Data powstania: wtorek, 13 paź 2020 14:51
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2020 14:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 238 razy