BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ KOMISJI BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej odbędzie się XVII wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie budżetu gminy na 2021 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu WPF Gminy Zbójna na lata 2021-2032.
  6. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XV sesji Rady Gminy.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji

                                                                 

            Budżetowej

                                                                     

 

                                                         /-/Anna Parzych

Data powstania: piątek, 11 gru 2020 13:13
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2020 13:15
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 235 razy