BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej odbędą się obrady XV sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2021-2032.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej masowych szczepień na chorobę COVID-19.
 12. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 13. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 13:34
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 13:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 281 razy