BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XIX posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie złożonych petycji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                                /-/Krzysztof Pianka

 

 

Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2021 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2021 14:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 189 razy