BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury Zbójnej  odbędą się obrady XIX sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2021-2032.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 7. Raport o stanie Gminy Zbójna za 2020 r. - podjęcie uchwały
  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójna wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zbójna w roku szkolnym 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbójna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zbójna.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

Data powstania: czwartek, 10 cze 2021 12:55
Data opublikowania: czwartek, 10 cze 2021 13:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 182 razy