BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zbójnej  odbędą się obrady XXI sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok – projekt Klubu Radnych Moderator.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2021-2032.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki w Zbójnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Łomży wraz z odpowiedzią na skargę.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021 – 2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 12. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku Gmin „Pisa-Narew”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

Data powstania: poniedziałek, 23 sie 2021 13:43
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sie 2021 13:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 116 razy