BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 3 września 2021 roku o godz. 1000 w pokoju nr 7 w  Urzędzie Gminy w Zbójnej odbędzie się XXVII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie złożonych skarg.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                                   

 

     /-/Krzysztof Pianka

Data powstania: wtorek, 31 sie 2021 14:29
Data opublikowania: wtorek, 31 sie 2021 14:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 214 razy