BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXV POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 marca 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XXXV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XXV sesji Rady Gminy.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                               Rewizyjnej

                                                                 

                                                                        /-/Paweł Korwek

 

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2022 11:43
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2022 11:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 136 razy