BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXVI SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 1130 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXVI sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2022-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 7. Raport o stanie Gminy Zbójna za 2021 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbójna wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Zbójna w roku szkolnym 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zbójna.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

 

Data powstania: piątek, 3 cze 2022 09:38
Data opublikowania: piątek, 3 cze 2022 10:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 403 razy