BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIX POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XXXIX posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie złożonej petycji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                                /-/Krzysztof Pianka

Data powstania: wtorek, 16 sie 2022 16:30
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2022 16:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 101 razy