BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLI POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 13 października 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XLI posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie złożonej skargi.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                                /-/Krzysztof Pianka

Data powstania: wtorek, 11 paź 2022 12:36
Data opublikowania: wtorek, 11 paź 2022 12:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 307 razy