BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU: „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród”

Informujemy, że konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród odbędą się 26-01-2023r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łomżyńskiej 44.
Konsultacje Społeczne
Konsultacje Społeczne

Celem opracowania jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną. 

ZAKRES OPRACOWANIA

- budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród,

- przebudowa drogi serwisowej w m. Nowogród

- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,

- przebudowa zjazdów,

- przebudowa przepustów pod koroną drogi,

- przebudowa systemu odwodnienia drogi,

- przebudowa lub zabezpieczenie uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją;

 

Realizacja ścieżki rowerowej będzie wymagała pozyskania fragmentów terenu na potrzeby pasa drogowego.

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

Informujemy, że konsultacje społeczne, na których zostanie zaprezentowany projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród odbędą się:

26-01-2023r. o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łomżyńskiej 44

Informujemy również, iż w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie oraz Urzędzie Gminy w Zbójnej można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i po konsultacjach społecznych, zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące budowy drogi i złożyć je w w/w urzędach lub przesłać na adres Inwestora lub Biura Projektów.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 sty 2023 14:34
Data opublikowania: środa, 18 sty 2023 15:06
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 439 razy