BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zbójna, 2005.12.16
SG. 341-11/05





Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zamawiający Urząd Gminy Zbójna 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 2005.11.30 na dostawę 50.000 litrów oleju opałowego do kotłowni komunalnych w Zbójnej według wskazań zamawiającego w 2006 roku.
udzielono zamówienia Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ Kupiewski”
Jan Kurpiewski
ul. Strusia 9 18-400 Łomża

który złożył ofertę oznaczoną Nr 1 o cenie ofertowej w wysokości 2,17 zł brutto ( słownie: czterysta czternaście złotych ) za 1 tonę oleju opałowego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w terminie składania ofert tj. do dnia 2005.12.16, godzina 12-ta wpłynęła 1 oferta, którą uznano za ważną.




Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski



Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2005 13:49
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2005 13:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lis 2007 15:13
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 2378 razy