BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zbójna, 2005.12.16
SG. 341-12/05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zamawiający Urząd Gminy Zbójna 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 2005.11.30 na dostawę 36.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych będących własnością Gminy Zbójna w 2006 roku.
udzielono zamówienia Wykonawcy:

P H U „ KSARA”
Jerzy i Danuta Ksepka
ul. Sienkiewicza 44 A 07-437 Łyse

który złożył ofertę oznaczoną Nr 1 o cenie ofertowej w wysokości 3,99 zł brutto ( słownie: czterysta czternaście złotych ) za 1 tonę oleju napędowego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że w terminie składania ofert tj. do dnia 2005.12.16, godzina 14-ta wpłynęła 1 oferta, którą uznano za ważną.
Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski
Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2005 13:53
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2005 13:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lis 2007 15:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2358 razy