BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XLVIII WSPÓLNEGO POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ, SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI ORAZ BUDŻETOWEJ RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XLVIII wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie wykonania budżetu gminy na 2022 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 5. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Zbójna.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                                /-/Krzysztof Pianka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XLVIII wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie wykonania budżetu gminy na 2022 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 5. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Zbójna.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

      Przewodnicząca Komisji

                                                                  Budżetowej

                                                                    

 

                                                                /-/Anna Parzych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XLVIII wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Budżetowej.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Omówienie wykonania budżetu gminy na 2022 rok i sformułowanie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium.
 5. Wydanie opinii w sprawie uchwał wniesionych pod obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Zbójna.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Przewodniczący Komisji

                                                                  Rewizyjnej

                                                                    

 

                                                                                              /-/Paweł Korwek

 

Data powstania: czwartek, 18 maj 2023 15:02
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2023 15:05
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 278 razy