BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 sierpnia 2023 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXXIV sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbójnej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.        

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

 

Data powstania: piątek, 11 sie 2023 11:50
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2023 11:51
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 316 razy