BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXXV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 22 września 2023 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna  odbędą się obrady XXXV sesji  Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2023-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Turośl.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętego w gminnej ewidencji zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                              Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 14 wrz 2023 14:55
Data opublikowania: czwartek, 14 wrz 2023 14:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 115 razy