BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU II POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2024 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się II posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie złożonego wniosku.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                  Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                                /-/Dariusz Pianka

Data powstania: wtorek, 11 cze 2024 13:23
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2024 13:24
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 96 razy