BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej-węgiel
Urząd Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2008.12.16
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-6/08


Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-6/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości od 14.000 EURO do 206 000 EURO
na dostawę 250 ton węgla kamiennego ( kostka ), o kaloryczności
minimum 27 tys. kJ/kg, do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2009 roku.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
„Barbórka”, Z. Opoński, K. Marszeniuk sp.j., 18-400 Łomża, ul.Sikorskiego 166A, który zaoferował cenę brutto 1tony węgla w wysokości 585zł,
ponieważ spośród 4 złożonych ofert zakwalifikowanych do dalszego rozpatrywania , oferta ta uzyskała większą ilość punktów.

W załączeniu druki: ZP -12, ZP – 17 i ZP - 21

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna


Data powstania: środa, 17 gru 2008 10:29
Data opublikowania: środa, 17 gru 2008 10:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:08
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1514 razy