BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXI Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2009 - 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Białymstoku z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data powstania: czwartek, 5 lis 2009 07:36
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2009 07:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2009 11:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1300 razy