BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do SIWZ-żwir


WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-9/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawę 5.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze
Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2010 roku.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-9/09, Zamawiający:
Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Prośba o sprecyzowanie materiału jaki ma być dostarczony na przetarg „Dostawa 5.000
ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań
zamawiającego w 2010 roku”.


Odpowiedź:

Ad. 1
Przetarg , znak: SG.341-9/09 „Dostawa 5.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2010 rok” dotyczy materiału, tzw. żwiru drogowego, łatwo zagęszczającego się, stosowanego do remontu i budowy dróg.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Data powstania: środa, 16 gru 2009 09:56
Data opublikowania: środa, 16 gru 2009 09:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1614 razy