BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do SIWZ-olej opałowy


WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-11/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dostawa 150.000 litrów oleju opałowego, o wartości opałowej nie mniejszej
niż 42,6 MJ/kg, do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna, według wskazań
zamawiającego w 2010 roku.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-11/09, Zamawiający:
Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Zapytanie: Na jaki dzień należy przeprowadzić kalkulację ceny podaną w ofercie i na
podstawie którego producenta?


Odpowiedź:

Ad. 1
Oferowaną cenę należy przyjąć na podstawie ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie internetowej producenta oleju opałowego (PKN ORLEN i GRUPY LOTOS) na dzień składania ofert.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Data powstania: czwartek, 17 gru 2009 15:30
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2009 16:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1550 razy