BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

W dniu 1 lutego 2010r. Gmina Zbójna podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.t.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Zbójna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013,
Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
Działania / Poddziałania 5.2.Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 4 budynków szkół na terenie Gminy Zbójna, w skład których wchodzą: Szkoła Podstawowa w Zbójnej, Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie, Szkoła Podstawowa w Kuziach i Gimnazjum w Zbójnej.


Całkowita wartość inwestycji 2 946 422,60 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 400 492,83 zł
Kwota dofinansowania z budżetu Gminy Zbójna 1 545 929,77 zł

Beneficjent: Gmina Zbójna

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RP
Data powstania: czwartek, 4 lut 2010 14:13
Data opublikowania: czwartek, 4 lut 2010 14:14
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1951 razy