BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVI Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1) Otwarcie obrad.
2) Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3) Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy.
4) Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji podatkowych.
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data powstania: środa, 23 cze 2010 07:54
Data opublikowania: środa, 23 cze 2010 07:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2010 13:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1241 razy