BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

IV /29/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 25 marca 2003 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 / uchwala się, co następuje:


§ 1


Wójtowi Gminy Panu Zenonowi Białobrzeskiemu ustala się dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego 2002, zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej / Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 i z 2002 r. Nr 74, poz. 676/, tj. 5.254,70 zł.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zbójna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:47
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1236 razy