BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

VII/37/03 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 29 września 2003 roku
w sprawie: wyboru ławników
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./ po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego kandydatów na ławników, uchwala się co następuje:
§ 1. Wybiera się na ławników do Sądu Okręgowego w Łomży:
1) Panią Elżbietę Parzych zam. Zbójna kol. Parzychy 3,
2) Pana Wiesława Nowaka zam. Zbójna ul. Łomżyńska 37/3 – do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
§ 2. . Wybiera się do ławników do Sądu Rejonowego w Łomzy:
1) Pana Jana Piankę zam. Osowiec 30 gm. Zbójna,

2) Panią Jadwigę Białobrzeską zam. Zbójna ul. Łomżyńska 64/1 – do Wydziału Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych.

§ 3. Wójt Gminy przekaże Prezesowi Sądu Okręgowego w Łomży listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi do końca listopada 2003 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 9 lis 2007 11:49
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1379 razy