BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 73/08 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.36a, ust.3, w związku z art.5c, pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) i § 8 pkt.3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 189, poz.1855) Wójt Gminy Zbójna zarządza co następuje:

§ 1
Unieważnia się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej ogłoszony Zarządzeniem Nr 66/08 Wójta Gminy Zbójna z dnia 30 czerwca 2008 r.
§ 2
Unieważnienie konkursu uzasadnia się sprzeciwem wniesionym do Wójta Gminy Zbójna w dniu 04.08.2008 r. przez jednego z kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły Panią Jadwigę Brzóska. Według oświadczenia Pani Jadwigi Brzóska zawiadomienie o terminie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej wpłynęło w terminie krótszym niż 7 dni przed posiedzeniem komisji konkursowej co jest niezgodne z § 3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.
Nr 189, poz.1855)
§ 3
Organ prowadzący szkołę zarządzi ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zbójnej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 6 sie 2008 11:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1221 razy