BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

27/11

z dnia: 15 marca 2011 roku
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010rok
Zarządzenie Nr 27/11
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 15 marca 2011 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć:
1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16 139 425,00 zł,
- wykonanie - 15 354 389,72 zł,
w tym:
- dochody bieżące – 13 525 543,19 zł,
- dochody majątkowe – 1 828 846,53 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 20 558 213,00 zł,
- wykonanie - 19 804 142,19 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 12 307 565,49 zł, z tego:
- wynagrodzenia – 4 710 062,67 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 788 140,02 zł,
- dotacje – 552 357,58 zł,
- wydatki na obsługę długu – 274 377,58 zł,
-wydatki majątkowe – 7 496 576,70 zł,

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury na 2010 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

inż. Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 20 paź 2011 12:54
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 921 razy