BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVIII/4/14

z dnia: 25 lutego 2014 r.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 1318) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Zbójna na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Jan Gawrych
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 12:50
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 1199 razy