BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXIX/18/14

z dnia: 30 maja 2014 roku
w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zbójna do 2020 roku.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379) uchwala się,
co następuje:

§1. Przyjmuje się do realizacji „Strategię Rozwoju Gminy Zbójna do 2020 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 wrz 2014 14:10
Opublikował(a): Elżbieta Parzych
Zaakceptował(a): Elżbieta Parzych
Artykuł był czytany: 1126 razy