BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR I/33/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 27 listopada 2014 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wybiera się radnego Pana Andrzeja Lemańskiego na Przewodniczącego Rady Gminy Zbójna .
§ 2. Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący obrad

Anna Parzych

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 10:36
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 938 razy