BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR I/36/14 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 27 listopada 2014 roku
w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr XVIII/95/09 Rady Gminy Zbójna w sprawie Statutu Gminy Zbójna /Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 161, poz. 1736 z dnia 12 sierpnia 2009 roku/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy w następującym składzie:
1) Parzych Anna
2) Witold Cekała
3) Pianka Krzysztof
4) Dymek Wiesław
5) Kania Józef
6) Kopeć Andrzej
7) Cekała Witold
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 sty 2015 10:54
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 1118 razy