BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/5/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: z dnia 16 lutego 2015 r.
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy Zbójna na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 18 mar 2015 11:32
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 826 razy