BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY GMINY ZBÓJNA

z dnia: 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Zbójna
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1.Na wniosek Wójta Gminy Zbójna z dniem 01 maja 2015 r.
powołuję się Izabelę Popielarczyk na stanowisko Skarbnika Gminy Zbójna, będącej jednocześnie główną księgową budżetu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Lemański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 30 kwi 2015 15:09
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 811 razy