BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IX/56/15 Rady Gminy Zbójna

z dnia: 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

   Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138 i poz. 1146, z 2015 r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777)2013-01-012013-01-01po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:

 §1. Program Współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, określa załącznikdo niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący

                                                                                                             Andrzej Lemański  

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 gru 2015 08:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 771 razy