BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 grudnia 2015

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Podręczniki szkolne obowiązujące w Szkole Podstawowej w Kuziach w roku szkolnym 2012/2013 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz podręczników szkolnych obowiązujących w Szkole Podstawowej w Kuziach w roku szkolnym 2013/2014 - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KUZIACH 2015-2016

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KUZIACH 2015-2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2015

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II-00310-20/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00310-20/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II-00311-20/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr II-00311-20/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 grudnia 2015

Wiadomości

Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z badań wody

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2015

Wiadomości

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 grudnia 2015

Wiadomości

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wiadomości

Sprawozdanie z badań wody

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z badań wody - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ZBÓJNA W 2016 R. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2015

Wiadomości

Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna

Dodanie nowej wiadomości: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna - [Wszystkie zmiany]

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Dodanie nowej wiadomości: Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budżet na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 grudnia 2015

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian