BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypcja aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 214-00-58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

podanie o umiejscowienie do księgi stanu cywilnego,
- oryginał aktu zagranicznego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
- dowód osobisty lub paszport,
- w przypadku rejestracji aktu urodzenia – akt małżeństwa rodziców,
- w przypadku rejestracji aktu małżeństwa – akty urodzeń małżonków

Opłaty:

opłata skarbowa – 50,00 zł. za decyzję o w wpisaniu do polskichksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą;

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu stawienia się

Inne wskazówki, uwagi:

Strona wnioskująca o wpis do księgi musi być zameldowana na pobyt słały na terenie gminy Zbójna.

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 14:54

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 10:01
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 14:54
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 10:01
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1970 razy