BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 214-00-58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

a) wypełniony druk meldunkowy ,, Zgłoszenie pobytu czasowego ’’ potwierdzony przez zarządcę mieszkań :
- własnościowych – wypis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny,
b) dowód osobisty (zameldowanie na pobyt stały na terenie Rzeczpospolitej Polski),
c) książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50 roku życia).

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Melduje właściciel lub główny najemca.

Data sporządzenia

poniedziałek, 29 paź 2007 10:52

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:56
Data dodania: poniedziałek, 29 paź 2007 10:52
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:56
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1606 razy