BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ulgi w spłacie podatku od środków transportowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 13, tel. 214-03-78.
Referat Planowania i Finansów.

Wymagane dokumenty

a) podanie,
b) załączniki:
- zaświadczenia o dochodach,
- zaświadczenie lekarskie,
- opinia rady sołeckiej.

Opłaty:

- opłata skarbowa od podania 5,00 zł,
- opłata skarbowa od każdego załącznika 0,50 zł, (znaczki opłaty skarbowej dostępne są w kasie urzędu, pokój nr 13)
Zwolnienie z opłaty skarbowej podlegają załączniki do podań w sprawie umorzenia oraz odroczenia podatku na okres 6 m-cy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 13:44

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:39
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 13:44
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1640 razy