BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 12, tel. 214-04-11
Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

Wymagane dokumenty

- pisemny wniosek posiadacza psa zawierający oznaczenie wnioskodawcy i jego adres zamieszkania,
- pisemna informacja o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
- pisemna informacja o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Opłaty:

Opłaty w znakach skarbowych : na wniosku 5,00 zł
na każdym załączniku 0,50 zł.
na decyzji 76,00 zł.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opracował

Dziekoński Tadeusz

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 13:38

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:26
Data dodania: środa, 31 paź 2007 13:38
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:26
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1612 razy