BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpisy aktów stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 214-00-29 wew. 58
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

Dowód tożsamości.

Opłaty:

- od odpisu skróconego – 22,00 zł
- od odpisu zupełnego – 33,00 zł
- osoba ubiegająca się o dowód osobisty po raz pierwszy uzyskuje odpis skrócony aktu urodzenia nieodpłatnie
- strona może być zwolniona od uiszczenia opłaty skarbowej w sytuacjach, które wymienia ustawa o opłacie skarbowej, m.in. gdy odpis jest potrzeby w celach: emerytalno - rentowych, świadczeń alimentacyjnych, adopcji i przysposobienia;

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W dniu stawienia się

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 14:35

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 10:00
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 14:35
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 10:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2048 razy