BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT GMINY ZBÓJNA

środa, 18 mar 2015 14:13
W Wyborach samorządowych 21 października 2018 mandat Wójta Gminy Zbójna zdobyła Pani Elżbieta Parzych. Wójt Gminy Pani Elżbieta Parzych złożyła ślubowanie 22 listopada 2018 na I Sesji Rady Gminy. Od tego dnia pełni obowiązki na stanowisku. Kadencja Wójta trwa przez okres 5 lat.

WÓJT GMINY ZBÓJNA INFORMUJE

czwartek, 6 kwi 2006 07:59
że dokumentacja Urzędu Gminy Zbójna stanowiąca informację publiczną, umieszczona jest na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip Informacja publiczna nie zamieszczona w BIP jest udostępniana, na wniosek, do wglądu w Urzędzie, codziennie w godzinach pracy. Informacja może być udostępniona na pisemny wniosek złożony listownie na adres Urzędu, faksem lub pocztą elektroniczną. W Urzędzie Gminy Zbójna zapewnia się możliwość korzystania przez zainteresowanych z BIP , za pośrednictwem wszystkich pracowników Urzędu Gminy Zbójna.