BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY ZBÓJNA

piątek, 12 paź 2012 09:48
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

Zarządzenie nr 159/12

piątek, 12 paź 2012 09:45
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r..

UCHWAŁA Nr XXVIII/140/10 Rady Gminy Zbójna

poniedziałek, 8 lis 2010 10:49
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zarządzenie Nr 234/10 Wójta Gminy Zbójna

poniedziałek, 8 lis 2010 10:44
w sprawie terminu, celu i formy przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.