BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego Nr ROR-IX.7131.5.2020

piątek, 16 paź 2020 14:13
zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.