BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030

piątek, 1 paź 2021 15:00
Foto: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030
Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zbójna na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.