BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuziach.

czwartek, 18 lip 2024 10:46
Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f6389a90-16b6-436a-b1c6-a563b62335e7

Modernizacja sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu.

środa, 26 cze 2024 13:22
Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-b6b26779-2edd-11ef-b373-0e435a8a43bc

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu (Drugie postępowanie)

czwartek, 20 cze 2024 14:58
Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-fd4ee1e5-2edd-11ef-86d2-4e696a6d8c25

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zbójna w ramach Polskiego Ładu.

czwartek, 18 kwi 2024 11:50
Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ad6f0ce-fd54-11ee-b81b-aebd110f5279

Dostawa kruszywa na obszarze gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego.

czwartek, 28 mar 2024 11:11
Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a0e3f26-ecdb-11ee-9c02-ce2b643d361d

Przebudowa odcinków dróg w miejscowości Dobry Las polegająca na ich ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej.

czwartek, 15 lut 2024 11:57
Identyfikator postępowania: ocds-148610-19503c4d-cbe2-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Kuzie polegająca na ulepszeniu i wzmocnieniu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej -ETAP II

czwartek, 8 lut 2024 11:53
Identyfikator postępowania: ocds-148610-e28fff94-c65d-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1