BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IX SESJI RZDY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 września 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady IX sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2010 - 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2011 rok.
7. Podjęcie chwały w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Data powstania: wtorek, 27 wrz 2011 09:37
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2011 09:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 paź 2011 10:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1202 razy