BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU X SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady X sesji Rady Gminy Zbójna .


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2010 - 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych
9. Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zbójna na lata 2011 – 2020.
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 14:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2011 08:57
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1218 razy